Har hatt omlegging av telefonsystemet vårt. Vil ikke være noen endring for pasienter, annet enn at det kun er telefonnummer 77028840 som vil fungere inn til legekontoret. 

77028844 som tidligere kunne brukes, vil nå ikke lengre fungere.