Vaner som forebygger smitte:

* Papirlommetørkle foran munn og nese beskytter andre når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet etter bruk. Vask så hendene.

*Bruk albukroken når du må hoste eller nyse og ikke har papirlommetørkle tilgjengelig.

*Vask hendene ofte og grundig, spesielt når du har vært ute blant folk.

*Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke er mulig, for eksempel på reise.